Kategorier
Microsoft

Varför drabbas / drabbas inte jag av mängden skräppost från spammare?

English version, click here.

Jag är säkert lyckligt lottad eftersom jag, till skillnad från många andra, klarat mig från Skräpmejl-floden som sköljt in över mejl-världen på den senaste tiden.

Vad kan det bero på att många personer drabbas varav en del i väldigt stor utsträckning medan andra är helt torrskodda?

Artikeln innehåller en mängd frågor och jag har bara möjliga svar på en del av dem. Avsikten är att skapa underlag för läsarens egna reflektioner.

 Varför drabbas inte mitt konto? Jag tror att en minimal exponering av e-postadress på internet har en positiv påverkan.

  • Jag är inte med på sociala medier.
  • Jag ägnar mig i mycket begränsad omfattning åt handel på nätet.
  • Jag undviker så långt det är möjligt registrering av mitt konto på olika hemsidor.

Efter att under en längre tid ha följt trådar gällande skräppost/junkmail på såväl Microsoft Community SE som Microsoft Community UK ställer jag mig frågan: Varför är det så mycket fler ärenden på UK än på SE Community?

  • Naturligtvis är antalet skräppost ärenden relaterat till den mängd personer som totalt sett rapporterar/ klagar i respektive forum. Då antar jag att UK omfattar medlemmar boende i såväl UK o US.
  • Finns det kulturella / geografiska skillnader i sättet att använda tjänster på internet där e-postadress utgör inloggningsuppgift?
  • Gör sådana skillnader UK/US mer intressant än SE för spammare, sabotörer och andra brottslingar att söka sig dit?

Varför är det så stora volymer skräppost för dem som drabbas? Av inslagen på Community rör det sig om mycket stora mängder särskilt i UK/US. Inget ovanligt med flera hundra per dygn.

Vilka typer av skräppost finns det och vilka orsakar störst / allvarligast problem?

Skräppost är samlingsnamnet för nedanstående e-posttyper.

Spam är oönskade annonser som skickas ut på bred front till många mottagare. Länkar i dessa mejl går för det mesta till legitima webbplatser.

Scam/Bedrägeri är riktade attacker och utformade för att lura personer att avslöja information som kommer att leda till att de blir bedragna eller bestulna på sin identitet.

Nätfiske som är en bedrägeriform som ger en känsla av att det är bråttom för den drabbade att agera. Nätfiske-e-postmeddelanden innehåller ofta skadliga länkar.

Hot mejl är en bedrägeriform som går ut på att få en person att betala pengar för att slippa problem. ”Vi har bevis…, så om du inte betalar…, då …”

Datavirus skickas ut för att placeras i en dator, mobil eller annan typ av enhet för att inifrån skapa åtkomst till enheten och dess innehåll.

Varför har mängden Skräppost ökat avsevärt den senaste tiden?

Vet man, någon över huvud taget, svaret på alla dessa frågor?

Ett genomgående tema på Community är att ”allt är Microsofts fel” eftersom deras mejlsystem har dåliga filter. Dessutom påstås det att Gmail konton inte drabbas på samma sätt.

Vilka är då problemen hos dem som drabbas av dessa skräppost attacker?

Hamnar mejlen i skräpkorgen går det inte att använda regler för att ta hand om dem. Legitima mejl som felaktigt hamnar i skräpkorgen försvinner i mängden.

Hamnar skräpet i Inkorgen blir överblicken av den mappen försämrad.

Oavsett var mejlet hamnar är huvudorsaken den att spammares senaste teknik gör att avsändarens uppgifter är förvrängda så att de varken går att blockera eller hantera med regler.

Min samlade uppfattning:

Försiktighet i användningen av sin e-postadress är viktigt för att hålla nere exponeringen är att rekommendera.

Det största problemet är den mängd spam som kommer från spammare där de hittat metoder att ange avsändaruppgifter på ett sätt som gör det omöjligt för en användare att med tillgängliga verktyg skydda sig.

De allvarligaste problemen är bedrägerierna där drabbade person gör ekonomiska förluster.

Att mejlfiltren som tillhandahålls av Microsoft inte räcker till är uppenbart. Man hänger helt enkelt inte med att täppa till luckor som skapas av spammare.

Dessutom är de verktyg som används i Outlook för trubbiga. Åtminstone de som används för privat bruk. Inom företag kan IT avdelningar skapa bättre skydd.

Om det skulle finnas fog för att Gmail konton är mer förskonade från attacker kan det mycket väl bero på att den marknaden bedöms som mindre intressant. Därför sker det en medveten attack mot MS konton. Färre konton och annat sätt att använda dem. Att Google skulle ha ett bättre skydd än Microsoft känns inte troligt.

Eftersom upphovsmännen lyckas hålla sig undan genom att vara anonyma och svåra att spåra är det svårt att komma åt dem och ännu värre att anmäla och vid behov lagföra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *