Kategorier
Allmänt Guider Microsoft

Skapa en app med hjälp av VB (Visual Basic)

Reviderad 2022-08-09

Har du någon gång behövt en app med vissa funktioner men inte lyckats hitta den på ”Nätet” – skapa då din egen med hjälp av VB och Visual Studio.

Av en händelse hamnade jag på en tråd på Microsoft Community där Anders hade ett speciellt önskemål. Kortfattat var önskemålet i princip detta:

”Jag har någon miljon foton lagrade på min Pc och vill kunna plocka ut foton som tagits kl. 12.00 varje dag. Har försökt med ett flertal verktyg men inget har kunnat hjälpa mig.”

Fotosamlingen bygger på bilder som tagits varje minut dygnet runt under ett antal år. Bilderna fördelades på knappt 1000 mappar.

För att kunna skapa sin timelapse behövde Anders en stark o enkel sökmotor som kunde göra jobbet i ett enda steg.

Not. Timelapse betecknar en fotografiska teknik att ta en sekvens av bilder med bestämda intervall för att registrera förändringar som sker långsamt över tiden. När bildrutorna visas i normal hastighet, eller i snabb följd, verkar handlingen mycket snabbare.

Efter en mejlkorrspondens mellan Anders och mig, utanför forumet, åtog jag mig att försöka skapa ett verktyg med hjälp av Visual Basic och Visual studio 2019.

Appen har Anders testat och lämnat synpunkter som lett till reviderade lösningar och nya tester.

Min egen miljö är betydligt mindre än Anders. Ca 5000 filer fördelat på ca 100 mappar gav ett resultat efter 3 minuter. Min miljö är en mix av jpg o rw2 med största delen jpg

Till saken hör att foto datum lagras olika beroende på filtyp.

I de flesta fall finns det ett inbakat foto datum, ett s.k. timestamp i alla bildfiler. Varje kamera modell skapar sin egen version JPG, RW2 o.s.v. Gemensamt är att uppgiften går att visuellt se via utforskaren. Däremot går det inte att läsa via program. JPG kommer man åt men inte RW2. Åtminstone har inte jag kunnat hitta en lösning. Men eftersom filens senast ändrat datum är den tidpunkt då något senast skrevs till filen går det att använda för sökning. Åtminstone verkar det vara så i just Anders situation. Såvida man inte har redigerat bilderna i efterhand med någon form av editor eller att objektet kopierats. Se bild nedan.

Det för också med sig att bearbetning av JPG tar längre tid än RW2,

Kör jag om min egen test enligt ovan och i stället söker enbart på ändrat datum blir resultatet klart på några sekunder mot några minuter tidigare.

Kanske inte helt relevant så vi får avvakta Anders egna tester.

Om du har synpunkter och/ eller eventuellt önskemål om att komma i gång på egen hand kan jag nog hjälpa till. Beroende på din egen (eller någons i din närhet) kunskap om VB.net finns det några alternativ:

  1. Tillhandahålla appen (.exe fil) som är nerladdnings bar och körbar på din dator.
  2. Tillhandahålla min kod som du kan ladda in som ett projekt i Visual Studio för att modifiera på egen hand.
  3. Lämna ut koden i en textfil.

En beskrivning / Startbild

 

Fotodatum via filens egenskaper

 

Exempel på utskrift: LOGG