Hur man använder Regler i Outlook

Publicerad måndag, 21 oktober 2019 Skriven av Janne
Använda regler i Outlook

Reviderat 2019-12-12

Det kanske någon gång har fallit dig in att det vore bra om du kunde hantera dina inkommande e-mejl på ett visst automatiskt sätt. Till exempel för att avfärda mejl från vissa avsändare, att skapa kopior av mejl, att placera mejl i en särskild mapp för att tas om hand av olika användare o.s.v.

I Outlook finns förberedda rutiner för detta som är klara att kompletteras och anpassas för dina behov. Låt oss titta närmare på principerna.

Läs mer...

Att hantera Skräppost i Outlook – Så fungerar det (eller borde göra)

Publicerad fredag, 18 oktober 2019 Skriven av Janne

Reviderad 2019-12-25

På senare tid har det på olika forum (Läs: Microsoft Community i SE och UK) framförts klagomål på att vissa funktioner som hanterar Skräppost och Blockering av avsändare har upphört att fungera, eller fungerar annorlunda än vad de gjort tidigare. Protesterna har varit många och stundtals högljudda.

Det verkar som om Microsoft och andra berörda leverantörer fortlöpande utför justeringar i koden så det är svårt att hålla allt uppdaterat i detta dokument. I synnerhet gäller det outlook.com.

Läs mer...

Ta väl hand om ditt Microsoft konto! (Gäller även andra konton för den delen)

Publicerad torsdag, 17 oktober 2019 Skriven av Janne

Reviderad 2019-12-25

Alla värdefulla saker måste vårdas väl och förvaras på ett bra och säkert sätt. Det är kanske inte förrän man drabbas som man förstår vidden av hur beroende man är av sitt konto. Att bli rånad på innehållet eller inte kunna komma åt information som man lagrat där p.g.a. ett glömt lösenord är nog lika illa. Båda dessa problem har en sak gemensamt, de kan näst intill helt undvikas genom ditt eget agerande.

Läs mer...

Tre funktioner som Microsoft kan ta bort från Windows 10

Publicerad måndag, 30 september 2019 Skriven av Fredrik

Det är förstås upp till var och en vad man tycker är "onödigt" men dessa tre punkter tror jag att vi kan vara överens om är onödiga eller åtminstone borde ses över.

Läs mer...

Streaming tar över allt mer - Microsoft xCloud släpps i oktober

Publicerad måndag, 08 juli 2019 Skriven av Fredrik
xCloud släpps i oktober 2019

Först var det Youtube som gjorde att videoklipp på nätet blev en standard. Därefter var det Spotify (ett par smarta svenskar) som skapade musikstreaming. Ytterligare ett par år senare blev det film och Tv-seriebranschens tur, Netflix.

Nu börjar det närma sig att även spelvärlden ska in i streamingvärlden.

Läs mer...

Nästa