Kategorier
Microsoft

Hantera din skräppost med ”Spam Buster”

Tillhör du dem som har problem med hantering av viss typ av mejl? I den här artikeln hittar du förslag till hur du kan hantera situationen.

Spam som, för mig, är ett samlingsnamn för oönskade reklamutskick, nätfiske och andra bedrägeriförsök (Scam), samt utskick av datorvirus, har funnits länge. Hur många som drabbas är svårt att säga, men efter att ha tagit del av inlägg på diverse teknikforum och bloggar inser man att de är många.

En orsak kan vara att aktiviteter från spammare (personer som ser som sin uppgift att producera skräppost) har funnits men att deras metoder att ställa till problem blir allt mer raffinerade. Detta gör att gängse spamfilter inte fungerar som planerat. Kanske skulle Microsoft kunna tillhandahålla bättre verktyg, som till exempel gör det möjligt att ta sig an e-post innan den delas upp i Inkorg och Skräpkorg. Sådana förslag har framförts i flera forum till exempel Uservoice.

Som jag ser det är problemen bland andra följande:

Outlook regler, som kan stoppa mejl, fungerar endast i Inkorgen. Mejl som av systemet klassas som spam hamnar i Skräpkorgen. Denna klassning kan drabba även legitima meddelanden. Det för med sig ett omfattande arbete att granska och sedan rensa i det materialet.

Då vissa mejl saknar rätt format på avsändarens adress och domän går de ej att blockera, vilket i sin tur innebär att det fortsätter att strömma in spam/scam. Med omfattande manuellt jobb som följd.

Eftersom befintliga verktyg inte fungerar väcktes tanken på att skapa ett enkelt ”verktyg” som hjälp till användaren.

Det blev ”Spam Buster” som finns tillgänglig i två olika former.

  • En komplett rutin i form av en .exe fil skapad i Visual studio 2019
  • En något begränsad version i VBA (Visual Basic for Applications) som finns i en Excel fil (format .xlsm)

Programmet läser av alla meddelanden som finns i Inkorgen och identifierar ”spam” och annan oönskad mejl. Dessa flyttas (inte kopieras) sedan till antingen Skräppost eller annan valfri mapp i väntan på en manuell genomgång. Eller så plockas de bort helt genom att först flyttas till mappen Borttagna objekt och sedan omedelbart plockas bort därifrån. Appen skapar, om man så vill, en textfil som resultat av en bearbetning. Man kan välja på att manuellt starta en rensning vid behov eller initiera en övervakning som tar sig an inkommande mejl direkt det landar i den mapp man bevakar.

Identifiering av spam som här delas in i två grupper, de uppenbara och de tveksamma, sker på följande sätt:

  • Om det inte går att maskinellt avkoda avsändarens e-mailadress (innehåller icke accepterade ASCII tecken) är det ett uppenbart ovälkommet mejl. Sådana går inte heller att spärra i Outlook.
  • Klassas som spam enligt användarens direktiv, som kan vara e-postadressen på avsändaren eller bara dennes domän.
  • Klassning också baseras på ord eller meningar i mejlets rubrik eller textmassa.
  • Klassningsuppgifter som användaren själv bestämmer placeras i en Excel bok för inmatning i programmet. Vilken mapp som skall läsas av anges liksom namn på skräpkorg och temporär mapp i nämnda Excel bok.

Motiv. Många mejl som når användare kan inte spärras via de ordinarie funktioner som finns i Outlook. Denna rutin skall kunna komplettera vanliga spärrfunktioner.

Tekniska detaljer/ förutsättningar

  • Programmet är ett VB .Net program skapat i Visual Studio 2019 på en PC med Windows 10 (64-bitars). Det kan levereras som en .exe fil. VBA version levereras som Excel arbetsbok.
  • Programmet skall köras lokalt på en PC med Outlook klient installerad.

Undertecknad jobbar vidare på att hitta ett sätt att köra direkt mot postlådan på MS server. Tänkt för dem som bara använder outlook.live.com.

Om du har önskemål att få tillgång till en version så ser jag fram emot att du hör av dig genom att lämna en kommentar på denna artikel. Båda varianterna erbjuds ”som de är”.

Läs gärna också:

Ta väl hand om ditt Microsoft konto! (Gäller även andra konton för den delen)

Att hantera Skräppost i Outlook – Så fungerar det (eller borde göra)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *