Cookies

IT-bloggen.com använder cookies för att optimera användarupplevelsen på bloggen samt för att insamla relevant statistik om besökaren.

Uppgifter som insamlas inkluderar bl.a.:

  • Webbläsar-version och/eller datorns operativsystem
  • Webbsida som hänvisade den besökande till bloggen
  • Land eller område varifrån den besökande har haft åtkomst till bloggen
  • Datum och tidpunkt för besöket
  • Namn på internetleverantör
  • Sidor den besökande har besökt

Den insamlade statistiken är anonym.