Hur Visual Studio kan användas vid import av kontakter till Outlook

Senast uppdaterad fredag, 11 september 2020 Publicerad fredag, 11 september 2020 Skriven av Janne

På Microsoft Community kan man lära sig mycket, men också träffa många trevliga personer. Här följer en rapport om just dessa saker när det kommer frågor kring Visual Studio.

Det började med en tråd skapad av en person som behövde tips om hur man i VB (Visual Studio) kunde beräkna avstånd mellan två datum där resultatet skulle anges på formen ”antal år + antal månader + antal dagar”. Vi jobbade oss fram till en lösning utanför Communityn samtidigt som vi blev vänner, om än på lite geografiskt avstånd mellan oss.

Trådägaren, Lennart, hade många idéer vad han ville åstadkomma med VB emedan jag själv ägnat mer tid åt teknik och funktion med VBA. Nu fick jag chansen att växla upp och försöka åstadkomma något vettigt via Visual Studio (2019).

När vi väl klarat av tidsavståndet flaggade Lennart för nästa stora utmaning: Att exportera kontakter från sitt GM konto och importera dem i Outlook. Det hade jag själv gjort för ett antal år sedan men då med en manuell rutin. Så då fick vi idén om att använda VB för att göra jobbet. Borde inte vara så konstigt så det var bara att sätta igång. Att få till en lösning för mina egna kontakter gick relativt bra (tog några dagar). Då programmet sedan testades med Lennarts kontakter uppstod problem, som vi till sist lyckades ta oss förbi (ytterligare några dagar).

Orsak till problemen fanns i följande:

  • Filerna som exporteras är ”kommaseparerade” (.csv) där just kommatecken fungerar som kolumnavgränsare mellan olika fält.
  • Ett särskilt tecken (”vbLf”) används som postavgränsare mellan kontakter.
  • Lennarts och mina filer hade olika layout (inte samma kolumnindelning)

Mina egna kontakter visste jag ju hur de såg ut men inte Lennarts. Kommatecken används inuti kolumner vilket knäckte min logik som byggde på att skanna efter kommatecken.

Dessutom hade redigering gjorts i vissa kolumner där man använt Enter-tangenten för att generera ny rad. Dessvärre genereras då ett ”vbLf” vilket jag inte räknat med. Ytterligare en orsak till att programmen inte fungerade.

Att programmen inte fungerade upptäcktes i samband med att vi ville få till en möjlig sortering genom att ändra ordning på för- och efternamn i det första fältet = Hela namnet.

Slutsats:

  • Använd inte: , (komma) och inte ; (semikolon) och inte ” (citat) vid inmatning av uppgifter på en kontakt
  • Utnyttja inte Ny rad/Enter-tangenten
  • Se till att mappningen i importen blir rätt så att ordinarie sorteringsfunktion för kontakter kan nyttjas

Den aktuella VB koden hittar du här.